Fortsatt i arbeid – med demens? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fortsatt i arbeid – med demens?

Har du personalansvar, er det ditt ansvar å initiere en samtale når du opplever at en ansatt har problemer med kognitiv fungering i arbeidet, skriver Kariann Krohne og Kjersti Wilson fra Aldring og helse i dette debattinnlegget, først publisert på Kommunal rapport sine nettsider.