Undervisningsopplegg for personale som arbeider med voksne og aldrende døve, med ev. flere funksjonshemninger - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Undervisningsopplegg for personale som arbeider med voksne og aldrende døve, med ev. flere funksjonshemninger

Formål: Prosjektet skal øke kunnskapen om aldring og funksjonshemning i personalgrupper som møter mennesker med medfødt eller tidlig erhvervet hørselsreduksjon/døvhet i sitt arbeid. Det vil bli utarbeidet et undervisningsopplegg.

Prosjektet er knyttet til Conrad Svendsen Senter i Oslo – som er en del av Signo, en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke.