Revisjon av "Eldreomsorgens ABC – Funksjonshemning og aldring" - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Revisjon av «Eldreomsorgens ABC – Funksjonshemning og aldring»

Ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene i ulike kommuner har lite fagutdanning og mangler kompetanse om aldring hos personer med funksjonsnedsettelser.

Ny kunnskap på ulike fagområder og endringer i lovverket gjør det nødvendig med oppdatering på en rekke punkter. Dette gjelder også permen om Funksjonshemning og aldring, hvor en rekke forfattere har bidratt med artikler basert på egne studier innenfor feltet.

Etter revisjon av «Eldreomsorgens ABC – Funksjonshemning og aldring» (2015) består permen av 13 studiehefter.

Hefte 1 

Perspektiver på funksjonshemning, levekår, lovverk og tiltak i historisk lys

Cathrine Arntzen, Kirsten Thorsen, Vigdis Hegna Myrvang

Hefte 2 

Funksjonshemning, verdier og veivalg

Vigdis Hegna Myrvang

Hefte 3

Aldring hos mennesker med funksjonshemning

Terje Binder

Hefte 4

Funksjonshemning i et livsløpsperspektiv

Kirsten Thorsen

Hefte 5

Mestring

Kirsten Thorsen, Vigdis Hegna Myrvang

Hefte 6

Arbeidsliv og pensjonering

Janicke Kilian

Hefte 7

Barrierer i miljøet, tilpasning og tilrettelegging

Vigdis Hegna Myrvang

Hefte 8

Tap av hørsel

Ellen Phil

Hefte 9

Tap av syn

Else Marie Svingen

Hefte 10

Kombinerte sansetap

Else Marie Svingen

Hefte 11

DEL 1: Revmatiske sykdommer

Vigdis Drivdal Berentsen

DEL 2: Cerebral parese i livsløpsperspektiv

Reidun Jahnsen

Hefte 12

DEL 1: Multippel sklerose (MS)

Anne Helset, Vigdis Hegna Myrvang

DEL 2: Funksjonshemning og polio

Anne-Kristine Schanke

Hefte 13

Lese-, skrive- og matematikkvansker

Venke Helene Thorsen

Mål

Tilby et studiemateriale som er ført à jour etter dagens kunnskap og gjeldende lover og ordninger.

Metode

Alle prosjektmedarbeidere fikk tilsendt sine respektive manus for revisjon (våren 2012).