«Meg og min alder» - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

«Meg og min alder»

Seniorkurs for personer med utviklingshemning. Mange personer med utviklingshemning opplever helseutfordringer og funksjonsfall ved økende alder. Kunnskap om aldring, helse og pensjonisttilværelsen kan gi dem mulighet til å forberede seg på de endringer som kan oppstå ved aldring.

Hensikt

Hovedmålet er å utvikle et seniorkurs for personer med utviklingshemning. På kurset vil de lære om tegn på normal aldring, helsesjekk hos legen, og om hva en kan gjøre når en blir pensjonist. Kurset vil gi deltakerne mulighet til aktivt å delta utfra eget ståsted.

Gjennomføring

Kursene holdes av prosjektmedarbeider og prosjektleder. Invitasjon til deltakelse på seniorkurs sendes til et utvalg kommuner og bedrifter. Andre interesserte oppfordres til å ta kontakt for avtale om samarbeid.