Like god som alle andre - helst bedre? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Like god som alle andre – helst bedre?

En kvalitativ analyse av poliorammedes opplevelser med vekt på å få kunnskap om hvordan de former sin selvforståelse og sitt handlingsrom.

Formål: Prosjektet har som mål å innhente og analysere poliorammedes livshistorier.

Studien vil gi innsikt i de poliorammedes selvforståelse, noe som igjen vil kunne danne et kunnskapsgrunnlag for rehabilitering og tilpasning av tiltak. Prosjektet er knyttet til Sunnaas sykehus. 

Beretninger om poliorammede menneskers livshistorie med vekt på hvordan de former sin selvforståelse og sitt handlingsrom