"Jeg gikk ut bakveien..." - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

“Jeg gikk ut bakveien…”

Formål med prosjektet var å gi kunnskap om hvilke forhold og prosesser som bidrar til utstøting av arbeidstakere med funksjonshemning i arbeidslivet.

Hensikten var å finne fram til forhold som kan medvirke til at arbeidsforhold kan vare lenger, eller at veien ut av arbeidslivet kan bli en best mulig avgang fra yrkeslivet. Prosjektet baseres på både arbeidsgivers og arbeidstakers syn på arbeidstakers situasjon og på arbeidsplassens ansvar og oppgaver.