HøyKult - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

HøyKult

Høyhastighetsnett til kultur- og underholdningsprosjekt for eldre i Trondheim.

Formål: Å prøve ut et datatilbud til funksjonshemmede eldre og ikke- funksjonshemmede eldre, knyttet til eldresentra og til kulturhuset Gulhuset, men også tilpasset hjemmeboende funksjonshemmede.

Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune – Strinda distrikt og FoA.