Fysisk funksjonshemning og aldring - Eldreomsorgens ABC - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Fysisk funksjonshemning og aldring – Eldreomsorgens ABC

“Eldreomsorgens ABC” er et studiemateriale beregnet til bedriftsintern opplæring for personell i pleie- og omsorgstjenestene. Materialet består av studiehefter som er samlet i permer etter tema.

 De to første permene – ’Grunnmur’ og ’Reisverk’ – inneholder basishefter som danner grunnlag for videre studier i permer som er kalt ’Loftet’.

“Funksjonshemning og aldring” er én av permene i ’Loftet’. Den har elleve hefter som er skrevet av forfattere med spesiell kunnskap på sine fagfelt. I hovedsak er permen redigert av spesialsykepleier Vigdis Drivdal Berentsen. Professor Kirsten Thorsen har vært faglig ansvarlig for innholdet. De elleve heftene har følgende innhold: 

Hefte 1: 

Del I: Kirsten Thorsen: Velferdsstatens utvikling. Kort historikk 

Del II: Cathrine Arntzen: Perspektiver på funksjonshemning 

Hefte 2: 

Terje Binder: Aldring hos mennesker med funksjonshemninger 

Hefte 3: 

Vigdis Hegna Myrvang: Funksjonshemning, verdier og veivalg 

Hefte 4: 

Kirsten Thorsen: Funksjonshemning i et livsløpsperspektiv 

Hefte 5: 

Janicke Kilian: Arbeidsliv og pensjonering 

Hefte 6: 

Vigdis Hegna Myrvang: Barrierer i miljøet, tilpasning og tilrettelegging 

Hefte 7: 

Del I: Ellen Phil: Tap av hørsel 

Del II: Else Marie Svingen: Tap av syn 

Hefte 8: 

Else Marie Svingen: Kombinerte sansetap 

Hefte 9: 

Venke Helene Thorsen: Lese-, skrive- og matematikkvansker 

Hefte 10: 

Del I: Reidun Jahnsen: Cerebral parese i livsløpsperspektiv 

Del II: Anne-Kristine Schanke: Funksjonshemning og polio 

Hefte 11: 

Del I: Anne Helset: Multippel sklerose 

Del II: Vigdis Drivdal Berentsen: Revmatiske lidelser