«Fra belastning til ressurs» Muligheter og virkemidler for bedrifter som har ansatte med funksjonsnedsettelser - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

«Fra belastning til ressurs» Muligheter og virkemidler for bedrifter som har ansatte med funksjonsnedsettelser

Prosjekt om muligheter og virkemidler for bedrifter som har ansatte med funksjonsnedsettelser. På tross av redusert sykefravær fortsetter antall uføretrygdede å øke. I august 2005 var 315.00 personer uføretrygdet.

Prosjekt om muligheter og virkemidler for bedrifter som har ansatte med funksjonsnedsettelser. På tross av redusert sykefravær fortsetter antall uføretrygdede å øke. I august 2005 var 315.00 personer uføretrygdet.

Tidligere studier ved FoA viser betydningen av å tilrettelegge arbeidssituasjonen for den enkelte. Prosjektet dreier seg om utarbeidelse av en håndbok om tilrettelegging av arbeidsplassen for personer med funksjonsnedsettelser. Den er utarbeidet på bakgrunn av en forundersøkelse om hvilke utfordringer bedriftene hadde og hva de særlig trenger kunnskap om. Målgruppene for håndboken er ledere og mellomledere i private og offentlige virksomheter, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter, og tillitsvalgte. Håndboken rettes mot bedrifter som vil arbeide med disse temaene.