Forhøyet alkoholforbruk blant alderspsykiatriske pasienter - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Forhøyet alkoholforbruk blant alderspsykiatriske pasienter

Eldres alkohol og psykofarmakabruk øker. Så langt har vi ikke funnet at noen systematisk har kartlagt alkoholkonsum og/eller vanedannende psykofarmaka blant alderspsykiatriske pasienter. Ei heller studert deres kliniske og funksjonsmessige, her også kognitive og demografiske karakteristika.

Målsetting

Å kartlegge alkoholkonsum og bruk av psykofarmaka blant alderspsykiatriske pasienter. Dernest å beskrive deres kliniske og funksjonsmessige, her også kognitive og demografiske karakteristika.

Metode

Kvantitative design med spørreskjema og screeningverktøy ble benyttet for å kartlegge i hvilken grad alderspsykiatriske pasienter screener positivt på forhøyet bruk av nevnte rusmidler. Det ble inkludert 367 pasienter fra ulike alderspsykiatriske avdelinger i Norge.

Konklusjon

En relativt høy andel alderspsykiatriske pasienter i alderen 65 år og eldre rapporterte forhøyet alkoholforbruk, uansett diagnose. Eldre som bor sammen med noen, og som bruker antidepressiva, ble forbundet med lavere odds for forhøyet alkoholforbruk.