Forhøyet alkoholforbruk blant alderspsykiatriske pasienter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Forhøyet alkoholforbruk blant alderspsykiatriske pasienter

Eldres alkohol og psykofarmakabruk øker. Så langt har vi ikke funnet at noen systematisk har kartlagt alkoholkonsum og/eller vanedannende psykofarmaka blant alderspsykiatriske pasienter. Ei heller studert deres kliniske og funksjonsmessige, her også kognitive og demografiske karakteristika.

Målsetting

Å kartlegge alkoholkonsum og bruk av psykofarmaka blant alderspsykiatriske pasienter. Dernest å beskrive deres kliniske og funksjonsmessige, her også kognitive og demografiske karakteristika.

Metode

Kvantitative design med spørreskjema og screeningverktøy ble benyttet for å kartlegge i hvilken grad alderspsykiatriske pasienter screener positivt på forhøyet bruk av nevnte rusmidler. Det ble inkludert 367 pasienter fra ulike alderspsykiatriske avdelinger i Norge.

Konklusjon

En relativt høy andel alderspsykiatriske pasienter i alderen 65 år og eldre rapporterte forhøyet alkoholforbruk, uansett diagnose. Eldre som bor sammen med noen, og som bruker antidepressiva, ble forbundet med lavere odds for forhøyet alkoholforbruk.