EEG som prediktor for Alzheimers sykdom - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

EEG som prediktor for Alzheimers sykdom

De nåværende tilgjengelige diagnostiske biomarkørene for Alzheimers sykdom er enten for dyre eller invasive til å kunne bidra til å diagnostisere millioner av mennesker i verden med symptomer på lett kognitiv svikt som vil utvikle demens. Derfor blir de sjelden brukt i klinikken. Dette understreker det presserende behovet for nye kostnadseffektive, ikke-invasive biomarkører for å identifisere pasienter som har høy risiko for å utvikle demens.

Mål

Målet er å utvikle en ny prognostisk kvantitativ EEG biomarkør som kan identifisere pasienter med lett kognitiv svikt som med høy grad av sannsynlighet vil utvikle Alzheimers demens i løpet av 2-7 år.

Metode

Data fra 320 pasienter med lett kognitiv svikt fra to kohorter samles inn. Den første kohorten har en oppfølgingstid på 7 år, og disse data er allerede samlet inn og resultater formidlet i en vitenskapelig publikasjon i 2020 (Engedal et al., 2020). Data fra den andre kohorten vil være ferdig innsamlet i løpet av 2021 og består av pasienter med lett kognitiv svikt med 2 års oppfølgingstid. Med bruk av data fra den første kohorten er fire nye EEG indekser utviklet sammen med firmaet Mentis Cura i dette prosjektet i 2020. Arbeidet vil fortsette i 2021 med utvikling av nye indekser og validering av disse med data fra kohort 2. I tillegg skal det gjennomføres en litteraturoversikt.

Organisering

Prosjektet er linket til det pågående NORD-MCI prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom fem sykehus i Norge, Danmark, Island og Sverige. Knut Engedal er prosjektleder. Geir Selbæk, Maria L. Barca og Cathrine S. Treviño er prosjektmedarbeidere.