Behov for endring av kommunen sitt tilbod til menneske med psykisk utviklingshemming som følgje av høg alder - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Behov for endring av kommunen sitt tilbod til menneske med psykisk utviklingshemming som følgje av høg alder

Formål: Å sette kommuner i stand til å yte beboere med psykisk utviklingshemming så gode tjenester som mulig livet ut: kartlegge behov og planlegge for fremtidige behov.

Prosjektet foregår i en “vertskommune” – Ørskog i Møre og Romsdal – med særlig mange gamle mennesker med funksjonshemning. Erfaringer fra denne kommunen vil komme vertskommuner og andre kommuner til gode.