Avsluttet forskningsprosjekt

Aldring med revmatisme

Prosjektet stiller spørsmålet: Hvordan oppleves revmatisme av personer i ulike aldre? Det er mange mennesker som lever med plager og funksjonsnedsettelser som skyldes revmatisme.

De møter vanskeligheter og barrierer i dagliglivet, utfordringer som vil variere i ulike livsfaser. Hvordan sykdommen oppleves og mestres, og møtes av omverdenen, vil variere ut fra når i livsløpet den inntrer, av forløp og varighet. De revmatiske plagene vil utvikle seg i samspill med aldersrelaterte forandringer – aldringen – som vil preges av de spesielle fysiske forandringene og psykiske og sosiale utfordringene som revmatismen innebærer. 

Undersøkelsen er en studie av revmatikere, basert på data fra forskningsprosjektet Revmatikeres sykdomsbiografier, utført ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i 2003-2004. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund og NOVA, med økonomisk støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Den første publikasjonen fra prosjektet er NOVA-rapporten ”Helse og livsmot”, av Jon Ivar Elstad, Lars Grue og John Eriksen. Forskningsprosjektet omfatter personer i to aldersgrupper; trettiåringer og femtiåringer. Informantene er rekruttert gjennom Norsk Revmatikerforbund. 

Prosjektet Aldring med revmatisme er gjennomført ved NOVA og er støttet, veiledet og finansiert av FoA, Nasjonalt kompetansesenter for aldring helse. Prosjektet ble fullført og er rapportert i 2007.