Aldring med multippel sklerose - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Aldring med multippel sklerose

Målet med prosjektet var å etablere kunnskap om hvordan det er å oppleve aldring når en har levd lenge med multippel sklerose (MS).

Prosjektet skal kunne legge grunnlag for et bedre tilrettelagt hjelpe- og støtteapparat i seinere faser av livet.

Prosjektet er basert på inngående dybdeintervjuer med femten personer (55–78 år) som har MS. De er hjemmehørende i seks forskjellige fylker. Lydopptak av intervjuene er transkribert og analysert i et livsløpsperspektiv. Studien har en fenomenologisk tilnærming til personenes livsopplevelse – deres livsverden.