Aldring, funksjonshemning og trening i vann - Nasjonalt senter for aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Aldring, funksjonshemning og trening i vann

Prosjektet dreier seg om utarbeiding av et undervisningsopplegg for veiledning av lærere/instruktører som vil drive tilrettelagt gymnastikk i vann for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hensikten er å øke funksjonsevne og fysisk kapasitet hos eldre personer med langvarige funksjonshemninger og forebygge ytterligere funksjonsnedsettelser. 

Det er for alle eldre viktig å vedlikeholde og eventuelt styrke sin fysiske kapasitet så langt mulig. Både muskelstyrke, utholdenhet og bevegelighet reduseres ved økende alder, noe som også kan forårsakes av inaktivitet og manglende trening. For å opprettholde eller øke fysisk aktivitet er det viktig å finne aktiviteter som er lystbetonte og som det er mulig å mestre. Trening i vann er aktiviteter som dekker behovene for de fleste. Oppdrift i vann gir mindre belastning på vektbærende ledd, en behøver ikke være redd for å falle, og motstand i vann gir god styrketrening. 

Det utarbeides et basisprogram med treningsopplegg tilpasset personer med forskjellig funksjonsnivå, etter erfaringer i treningsgrupper. Prosjektleder Eva-Lill Kamhaug har hovedfag i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole, og har lang erfaring med trening i vann for eldre personer med funksjonsnedsettelser. 

Prosjektet startet i 2005 og ble fullført og rapportert i 2007. Prosjektet er finansiert av FoA, Nasjonalt kompetansesenter for aldring helse.