Actifcare videreføring-Riktige omsorgstjenester til rett tid - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Actifcare videreføring-Riktige omsorgstjenester til rett tid

Ved å videreføre prosjektet Riktige omsorgstjenester til rett tid vil forskerne undersøke den langsiktige effekten av tilgang til offentlig tjenester til rett tid og livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.

Bakgrunn

Norge, ved Aldring og helse, har samarbeidet med forskningsinstitusjoner i syv andre land om forskningsprosjektet «Riktige omsorgstjenester til rett tid» (Access to Timely Formal Care, ACTIFCare). Formålet med prosjektet var å undersøke tilgangen personer med demens og deres familier har til omsorgstjenester.

Actifcare prosjektet ble avsluttet i 2017. Analysene viste at bare en liten andel av deltakerne i dette prosjektet har begynt å bruke offentlige tjenester. Vi antar at flere vil ta i bruk offentlig tjenester dersom vi følger opp over lengre tid og at bruk av tjenester kan ha påvirkning på livskvalitet og behov for hjelp fra pårørende.

Målsetting

Målsetting for videreføringen av Actifcare prosjektet er å undersøke den langsiktige effekten av tilgang til offentlig tjenester og livskvalitet.

Metode

Deltakerne fra Actifcare-prosjektet ble invitert per brev til å delta i telefonintervjuer 3, 4 og 5 år etter inklusjon og baselinekartelgging i det opprinnelige prosjektet. Det er primært pårørende som skal intervjues i videreføringsprosjektet, men pårørende og personene med demens kan også intervjues sammen der dette er mulig og ønskelig.

Oppfølging ved telefonintervjuer etter 3, 4 og 5 år er gjennomført, og Aldring og helses del av prosjektet ble avsluttet 31.12.2020.