Sentre som deltar

RegionPoliklinikk 
    Helse Nord (9)UNN, geriatri
Midt Troms Områdegeriatrisk team
NKS- Kløveråsen
Bodø, hukommelsesklinikk
Harstad sykehus, geriatri
Finnmarkssykehuset Hammerfest, geriatri
Finnmarkssykehuset, Karasjok, geriatri
Narvik sykehus, geriatri
Mo i Rana, geriatri
Kirkenes sykehus, geriatri
    Helse Midt (8)St Olavs Hospital, geriatri
Sykehuset Namsos, geriatri
St.Olavs Hospital, alderspsykiatri
Kristiansund sykehus, geriatri
Sykehuset Levanger, alderspsyk./hukommelsesklinikk
Ålesund sykehus, geriatri
Sykehuset Levanger, geriatri
Molde sykehus, alderspsykiatri
    Helse Vest (8)Haraldsplass Diakonale Sykehus, geriatri
Haugesund sykehus, geriatri
Haugesund sjukehus, alderspsykiatri
NKS, Olaviken, alderspsykiatri/hukommelsesklinikk
Stavanger universitetssykehus, geriatri
Haukeland sykehus, alderspsykiatri
Stavanger universitetssykehus, alderspsyk.
Nordfjord sykehus, eldremedisinsk senter
    Helse Sør Øst (20)Oslo universitetssykehus HF Aker, geriatri
Sykehuset i Østfold, geriatri
Bærum sykehus, geriatri/hukommelsesklinikk
Sykehuset i Vestfold, geriatri
Sykehuset i Vestfold, alderspsyk./ hukommelsesklinikk
Oslo universitetssykehus, Ullevål, hukommelsesklinikk
Lovisenberg Diakonale sykehus, geriatri
Kongsberg sykehus, geriatri
Sykehuset Innlandet, alderspsyk./hukommelsesklinikk
Vikersund sykehus, geriatri
Sykehuset Telemark, alderspsykiatri
Blakstad sykehus, alderspsykiatri
Drammen sykehus, geriatri
Kristiansand sykehus, alderspsykiatri
Diakonhjemmet sykehus, geriatri
Flekkefjord sykehus, geriatri
Akershus universitetssykehus, alderspsykiatri
Akershus universitetssykehus, geriatri
Sørlandet sykehus Arendal, geriatri
Sykehuset Telemark, geriatrisk poliklinikk
Ringerike sykehus, geriatrisk poliklinikk

Poliklinikker som har spørsmål om registeret og vurderer deltagelse kan henvende seg til marit.navik@aldringoghelse.no, tlf: 922 46 004.

Søknad om deltagelse i NorKog