Forskeren som vil lytte til personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Forskeren som vil lytte til personer med demens

Selv om demensforsker Geir Selbæk ønsker å løse demensgåten, er han mer opptatt av personene bak sykdommen.