Flere lever lenger med demens i Nederland - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Flere lever lenger med demens i Nederland

Det er økt overlevelse blant personer med demens i Nederland, viser en ny undersøkelse. Selv om dette må undersøkes nærmere i andre land er det viktig allerede nå å se på hva dette kan bety for helsetilbudet til pasienter og pårørende.