Flere disputaser om behandling av psykisk sykdom hos eldre