Finner ikke forebyggende effekt av kosttilskudd mot kognitiv svikt og demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Finner ikke forebyggende effekt av kosttilskudd mot kognitiv svikt og demens

Det tilbys stadig flere kosttilskudd som skal gi god hjernehelse. Ny forskning viser at slike tilskudd ikke virker mot kognitiv svikt og demens.