Film som aktivitet under koronautbruddet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Film som aktivitet under koronautbruddet

Aldring og helse har publisert fire filmer med innhold som er tilpasset personer med demens. Filmene kan brukes som et stimulerings- og aktiviseringstiltak hjemme og på sykehjem.

Filmene dekker ulike miljøer i Norge fra nord til sør og fra øst og til vest. Fire filmer fra dette abonnementsbaserte filmbiblioteket er lagt åpent under koronautbruddet (nederst i denne artikkelen) .

– Innholdet i filmene gjenspeiler dagliglivets små og store erfaringer og inntrykk fra naturen, blant anne sommerens bade- og båtliv fra Sørlandet, forteller filmfotograf Lars Bull i produksjonsselskapet Glefs, som har produsert filmene.

– Vi mener videoene er et godt utgangspunkt for samvær og samtaler med personer med demens. Filmene er laget med tanke på å stimulere og hente fram folks minner. Tempoet er ikke så høyt, og personer med demens får anledning til å dvele mer ved de enkelte hendelsene.

Hendelsene er gjenkjennbare, og viser livets fasetter og naturens årstider

– Tanken er at livstemaer som vi alle har til felles skal gi grobunn til å gjenoppleve situasjoner og følelser fra dagliglivet og de ulike årstidene. Dette vil kunne stimulere til gode opplevelser, hyggelig samvær og forhåpentligvis åpne for gode samtaler, sier Bull.

Vår i hagen
Sommer ved sjøen
Sommer i hagen og i skogen
Landbruk

Du finner flere hverdagsaktiviteter her