Demens Archives - Aldring og helse
Demens, 20.04.2021

Opplysende om demens i Folkehelsepodden

Med forskningssjef Geir Selbæk og forsker Heine Strand. I den nye episoden av kan du lære mer om årsakene til demens, om demens er arvelig, hva som kan forebygge sykdommen og om det vil komme en medisin eller vaksine. Geir Selbæk er professor og forskningssjef ved Aldring og helse og Strand er forsker ved Folkehelseinstituttet og Aldring og helse. Programleder er Torunn Gjerustad. Folkehelsepodden lages av Folkehelseinstituttet.
Demens, 19.04.2021

Sykepleiestandarder lansert: Se opptak

Her kan du se opptak av frokostmøtet der lanseringen skjedde. Blant annet så presenterte leder av standardiseringskomiteen, Siren Eriksen fra Aldring og helse, selve standarden NS 6510 Systematisk og kunnskapsbaserte faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten.
Forskning, 15.04.2021

Ny rapport: Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

Hvilke erfaringer hadde sykehjem med covid-19-pandemien? Hvor forberedt var de på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer medførte den og hvordan håndterte sykehjemmene pandemien i praksis? Det søker en rapport fra Senter for omsorgsforskning å få viktig kunnskap om.
Demens, 13.04.2021

Om urfolk og demensutredning

For å imøtekomme kravene til forsvarlig utredning og god behandling og oppfølging er det i møte med den samiske befolkningen av betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om samisk kultur, familiens nettverk, personens forståelse av helse, sykdom og behandling. Dette tas opp på webinaret Urfolk og demensutredning i regi av Nordens velferdssenter. Webinaret, som holdes på engelsk, finner sted onsdag 21. april fra kl. 13–14.
Demens, 12.04.2021

Forsker på demens, så eget behov for høreapparat

– Hørselstap er en av de viktigste risikofaktorene for demens fordi sammenhengen mellom hørselstap og risiko for demens er sterk, og fordi hørselstap blant personer over 50 år en vanlig tilstand, sier Geir Selbæk i Aldring og helse. – I Norge har vi en unik mulighet til å forske videre på hørselstap og demens gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Er det for eksempel slik at sosial tilbaketrekking p.g.a. nedsatt hørsel fører til at hjernen stimuleres mindre og at risikoen for demens øker?
Demens, 26.03.2021

Ny og nyttig bok om psykisk helse

Det snakkes for lite om den psykiske helsen til eldre. – En svært nyttig bok, skriver anmelderen i Sykepleien. Og fortsetter: – Dessverre fremstilles ofte alderdom, særlig av politikere og byråkrater, som en belastning på fellesskapet. Det svikter dermed på det helsefremmende arbeidet blant eldre. Denne boken peker på muligheter.
Demens, 24.03.2021

Fornyet mandat for det nordiske demensnettverket

Nettverket, som koordineres av Nordens velferdssenter, består av representanter fra myndigheter og organisasjoner. De utveksler erfaringer og kunnskap om nasjonale demensstrategier, retningslinjer og tiltak til beste for personer med demens og deres pårørende. Aldring og helse er med, og koordinerer temanettverkene om etniske minoriteter, personer med utviklingshemning og urfolk.