Fattigdom seint i livet øker faren for demens - Aldring og helse

Fattigdom seint i livet øker faren for demens

Det er en tydelig sammenheng mellom tilgang til personlig økonomiske ressurser og utvikling av demens, viser nylig studie.