Erfaringer så langt, foreløpige resultater og veien videre for viktig helseundersøkelse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Erfaringer så langt, foreløpige resultater og veien videre for viktig helseundersøkelse

Hva trenger vi å vite om dagens eldre, for å planlegge fremtidens helse- og omsorgstjenester?