Er det tid til å være ung?

Mange unge voksne pårørende til personer med demens setter egne liv på vent i møtet med mor eller fars demenssykdom.

– Vi erfarer at mange av deltakerne sitter med mye ansvar for omsorgen for sin demenssyke forelder og at flere setter sitt eget liv på vent. Mange uttrykker at de har tenkt at «de er de eneste som har det slik». Det er fint å se utviklingen som mange av deltakerne gjennomgår på helgekurs, og at de stifter mange nye bekjentskaper, sier Ingunn Meyer Norschau.

Meyer Norschau har i fem år vært en av lederne og foredragsholderne på helgekurset «Tid til å være ung?». Hun er spesialergoterapeut på Alderspsykiatrisk poliklinikk ved Sørlandet sykehus Arendal.

Hun sier at det som betyr aller mest for deltakerne er å møte andre jevnaldrende, som også har en mor eller far med en demenssykdom.

ung pårørende
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

– De gir uttrykk for at de synes det er nyttig å lære mer om demens, høre om lover og rettigheter og tilegne seg kunnskap om mestringsstrategier i hverdagen, fortsetter hun.

«Tid til å være ung?» legger også til rette for aktiviteter ute i naturen, gode måltider og mye tid til samvær. Dette bidrar til at deltakerne blir ytterligere kjent og trygge på hverandre.

– Deltakerne har stort sett ikke deltatt på helgekurset før, men det er ofte noen som deltar for andre gang. De som har deltatt før skaper en god trygg stemning og ivaretar gruppa på en god måte. Dette er en uunnværlig ressurs for lederne på kurset. Likepersonstøtten er enormt viktig i slike sammenhenger og ofte skaper dette også håp for de deltakerne som står i en spesielt utfordrende hverdag, fortsetter Meyer Norschau.

I år ble det arrangert to landsdekkende helgekurs med til sammen 26 deltakere. Helgekursene er for unge voksne mellom 18 og 30 år som har en mor eller far med demens.

I mars var kurset på Heia Eidene på Tjøme i Vestfold, og i september på Selbusjøen i Selbu i Trøndelag.

I løpet av helgene sto sosiale aktiviteter, undervisning, råd fra fagfolk, erfaringsutveksling og gode samtaler på programmet. Det er opprettet en arbeidsgruppe for hvert av stedene som består av kursledere og andre ressurspersoner i regionene. Likepersoner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen deltar på kursene. Ingunn Meyer Norschau er med i arbeidsgruppa for Tjøme.

Det har vært så utrolig godt å kunne snakke med noen som virkelig forstår hva man går gjennom, samtidig som vi har en del ulike opplevelser også.

Tilbakemelding fra en av deltakerne

– Det er ingen tvil om at «Tid til å være ung?» er et viktig tiltak for unge som har en mor eller far med demenssykdom. Vi som er i arbeidsgruppa lærer ufattelig mye av deltakerne, da det er de som vet hvor skoen trykker. Det er meningsfylt å være en del av et slikt tilbud, avslutter hun.

Victoria forteller om sin opplevelse av å delta på «Tid til å være ung?».

Aldring og helse er ansvarlig for gjennomføringen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette er et av tiltakene i Demensplan 2020.

Det satses på nye helgekurs i 2020

Aldring og helse oppfordrer alle som er i kontakt med målgruppen om å informere om kurset. Se her for mer informasjon om «Tid til å være ung?».

Besøk også nettsiden Tid til å være ung for informasjon om demens, og fellesskap med andre i samme situasjon.