–En investering i framtiden å dra på demensdagene - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

–En investering i framtiden å dra på demensdagene

Det sier Aase-Marit Nygaard som er tidligere daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ved Ullevål sykehus. Hun er en av dem som har vært toneangivende siden starten.