Eldre som besøker akuttmottak uten innleggelse - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Eldre som besøker akuttmottak uten innleggelse

Eldre som hadde besøkt et akuttmottak, men ikke blitt innlagt, hadde dårligere funksjonsevne og høyere bruk av sykehjemstjenester og dødelighet enn dem som ikke hadde besøkt et akuttmottak i det hele tatt.