Eldre og alkoholbruk – Hva vet vi?

Foreleser er seniorforsker Anne Helvik.