Eldre mener selv de har god kontroll over egen drikking - Nasjonalt senter for aldring og helse

Eldre mener selv de har god kontroll over egen drikking

For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter med god kontroll.