Eldre med fysiske funksjonsnedsettelser spesielt utsatt under pandemien

Eldre med fysiske funksjonsnedsettelser kan være spesielt utsatt for følelsesmessige belastninger og dårligere livskvalitet under COVID-19-pandemien. Forskerne bak studie fremhever behovet for ytterligere støtte og målrettede psykiske helsetjenester.

Lancet Public Health har nylig publisert en studie som sammenlignet erfaringer blant eldre med og uten fysiske funksjonsnedsettelser under COVID-19-pandemien. Fysiske funksjonsnedsettelser var i denne studien definert, som å ha problemer med å gjennomføre grunnleggende, daglige aktiviteter (ADL) eller å ha redusert bevegelsesevne.

Forskerne samlet inn data fra 2018 til 2020 fra nær 5000 deltakere i alderen 52 år og eldre, bosatt i England. De undersøkte depresjon, angst, ensomhet, livskvalitet, søvnkvalitet og sosial kontakt. 

Resultatene viser at betydelig flere personer med fysiske funksjonsnedsettelser hadde kliniske symptomer på depresjon, angst og ensomhet. De hadde også nedsatt søvnkvalitet og dårligere livskvalitet, samt noe mindre sosial kontakt med familie enn personer uten funksjonsnedsettelser.

Ønsker du å lese mer fra denne studien, så finner du den i fulltekst her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468266721000694

Les mer om eldre og koronaviruset på våre sider