Doktor, kan jeg få noe å sove på? - Aldring og helse

Depresjon hos eldre Doktor, kan jeg få noe å sove på?

Mellom 20 og 30 prosent av befolkingen over 65 år har søvnforstyrrelser, men er sovemedisiner løsningen? På depresjonshoseldre.no finner du mange gode anbefalinger og opplæringsressurser om søvn, og andre temaer som angst og rus.

Mange eldre opplever at de sover dårligere etter som årene går, og med rette; søvnen endrer seg med økende alder.

– Generelt kan vi si at eldre sover lettere, har flere oppvåkninger og at døgnrytmen endres slik at mange våkner tidligere om morgenen enn det de har gjort tidligere i livet, sier prosjektmedarbeider Allan Øvereng, som jobber med alderspsykiatri i Aldring og helse.

– Kroppslig ubehag og vannlatingsbehov kan forsterke opplevelsen av dårlig søvn. En del eldre har søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, som søvnapné (som arter seg som snorking) eller bevegelsesforstyrrelser (rastløse bein). Hos skrøpelige eldre kan fysiske sykdommer og bruk av legemidler påvirke søvnkvaliteten.

Søvnproblemer bør kartlegges med intervju, spørreskjema, eventuelt søvndagbok eller søvnregistreringer, for å finne årsaken til problemet.
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Søvn og psyke

Dårlig søvnkvalitet har innvirkning på den psykiske helsen. Sammenhengen mellom angst, depresjon og søvn går begge veier; psykiske plager påvirker søvnen og vice versa.

– Bedre søvn kan derfor være både behandling og forebygging av psykiske helseplager. Ved demenssykdom og delirium blir søvnmønsteret ofte spesielt påvirket, og det er vesentlig for god mental fungering at søvnen er best mulig, sier Øvereng.

Behandling av de medisinske årsakene er viktig, sier prosjektmedarbeider Allan Øvereng.
Foto: Martin Lundsvoll

Lettvint løsning kan bli del av problemet

Mange eldre bruker sovemedisiner, ofte over lang tid, og noen ganger også i kombinasjon med alkohol.

– Legemidler kan være nyttige og nødvendige, i en kort periode, men gjør lite med selve årsaken til søvnproblemet. Langvarig bruk medfører fare for fysisk avhengighet. Bruken kan i tillegg føre til at den eldre blir redd for å ikke få sove uten medisin og av den grunn ikke sover. Kombinasjon av alkohol og sovemedisiner gjør ikke saken bedre, og er forbundet med helsefare, understreker Øvereng.

Bedre søvn, bedre psykisk helse

God søvn er viktig for god helse og livskvalitet. Søvnproblemer bør derfor kartlegges med intervju, spørreskjema, eventuelt søvndagbok eller søvnregistreringer, for å finne årsaken til problemet.

Det er ingen godt dokumentert effekt av legemiddelbehandling av langvarige søvnvansker hos eldre. – Men behandling av de medisinske årsakene er viktig, sier Øvereng.

– Avhengig av årsaken kan oppfølging som søvnråd, lysbehandling, psykoterapi, søvnhygiene og stimuluskontroll være gode behandlingsalternativer, avslutter han.

På depresjonhoseldre.no finner du mer informasjon om søvn hos eldre, og andre temaer knyttet til depresjon.