Dødelighet på sykehjem har ikke endret seg de siste årene - Aldring og helse

Dødelighet på sykehjem har ikke endret seg de siste årene

Hvilken forfatning pasienten er i, spiller større rolle for overlevelse enn selve sykehjemmet eller de ansatte som jobber der, viser ny forskning.