– Det burde være inne i kommunenes utdanningsplan

Det er klassens time for videreutdanningen innen utviklingshemming, miljøarbeid og aldring på Fagskolen Aldring og helse. Deltagerne har samlet seg i forelesningssalen i et konferansehotell i Tønsberg. De kommer fra kommuner over hele Østlandet.

Fagdelen av dagens samling er over og nå får klassen komme med tilbakemeldinger. Både om hva de synes er bra og hva som kan bli bedre.

– Dette er kjemperelevant for det vi jobber med, og det er bare tre dager i halvåret. Og jobben tjener på det, sier en.

– Det burde være inne i kommunenes utdanningsplan, sier en annen.

Motivasjonen for videreutdanningen er åpenbart høy. Enkelte deltagere jobber inn fleksitid for å kunne delta på de fysiske samlingene, andre har andre ordninger.

Positivt og overkommelig

– Jeg synes det har vært veldig positivt, jeg var veldig spent, sier Svein Birger Frøysnes.

Mannlig student foran grønn plantevegg
Svein Birger Frøysnes er snart ferdig med videreutdanningen innen utviklingshemming, miljøarbeid og aldring. Foto: Jørund Løkkeberg-Eek

– Jeg har jobbet 25 år med psykisk utviklingshemmede tidligere og tenkte at var det på tide med litt faglig påfyll, fortsetter han. I tillegg mener han fagskoleløpet er overkommelig i en hverdag med full jobb og familie hjemme.

I tillegg til ønsket om faglig påfyll ble studiet anbefalt til Frøysnes av en bekjent som selv hadde fullført utdanningen to år tidligere.

Tett på og en løs og ledig tone

De er en liten gruppe og er tett på studieleder. Tonen er åpen og avslappet og latteren sitter løst, også i tilbakemeldingene om hva som kunne vært løst på en annen måte.

Klassen diskuterer forelesningene og hvor engasjerte de personlig har vært i møte med forskjellige temaer. Hvilke forelesere som traff dem best? Hvordan kan de knytte temaene til deres hverdag?

– Det er veldig relevant. Dette vil jeg ta tilbake til avdelingen min og jobbe målrettet med i mange år, sier Frøysnes.

Et viktig verktøy til arbeidsdagen

Det er kartleggingsbiten Frøysnes sier han vil være mest involvert i. Inn i dette synes han også det er godt å få med seg den teoretiske bakgrunnen.

– Man føler seg tryggere i jobben man skal gjøre. Det er veldig viktig for meg og de andre som går på dette studiet.

Svein Birger Frøysnes

– Vi har flere personer med utviklingshemning i vår avdeling som begynner å bli eldre og som trenger hyppigere kartlegging, forteller han.

Frøysnes legger til at han vet at sjefen er veldig fornøyd med at han tar nettopp denne videreutdanningen og setter pris på det at han nå vil kunne bistå med kartleggingen.

Enda tryggere i egen jobb

– Jeg har lært mye og fått mer kompetanse i det å jobbe med personer med utviklingshemning og dette med å jobbe med psykisk helse og eldre.

I selve studieopplegget er de fysiske samlingene noe av det han har sett mest pris på. Det å møte andre med mye av den samme kunnskapen. Å diskutere forskjellige løsninger.

Forelesning med studenter ved pulter og studieleder foran dem.
I klassens time kommer deltagerne med tilbakemeldinger til studieleder. Foto: Jørund Løkkeberg-Eek

– Man føler seg tryggere i jobben man skal gjøre. Det er veldig viktig for meg og de andre som går på dette studiet. Mer faglig kunnskap i bagasjen når vi kommer tilbake til jobbene våre, sier Frøysnes.

– Jeg føler meg enda tryggere i jobben min. Det har vært en fin reise, smiler han fornøyd.

Opptaket til videreutdanningen begynner 1. februar, les mer om studiet her.