Depresjon hos friske eldre kan gi redusert kognitiv funksjon - Aldring og helse

Depresjon hos friske eldre kan gi redusert kognitiv funksjon

Å forebygge og behandle depresjoner kan være med på å opprettholde funksjon og selvhjulpenhet hos eldre, argumenterer forfatterne bak ny artikkel.