Den nye demenslæreboka - Aldring og helse

Den nye demenslæreboka

Nå er den nye læreboka om demens kommet i nettbokhandelen. Boka er rettet mot universiteter og høyskoler, og vil være nyttig for helsepersonell som møter personer med demens i sitt arbeid.

Forside_demenslærebok
Demenslæreboka

To av nestorene innenfor arbeidet med demens i Norge i en årrekke, Knut Engedal og Per Kristian Haugen, er redaktører. De har fått med seg et knippe av de mest fremtredende fagfolkene på demens i landet som bidragsytere.

Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling gir et helhetlig perspektiv og et solid faglig grunnlag, for å kunne ivareta personer med demens. Boka fokusere på at omsorg, utredning og behandling skal være tilpasset hver enkelt person med demens og hans eller hennes nærstående. 

Boka tar utgangspunkt i at ulike typer demens og de ulike utviklingstrinn i demensforløpet vil gi seg forskjellig utslag psykologisk, atferdsmessig, motorisk og i dagliglivets fungering. Dette må fremtidens helse- og omsorgspersonell ha med seg på veien. 

Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling er inndelt i syv deler:

  1. Om demens
  2. Ulike årsaker til demens
  3. Delirium og psykiske lidelser
  4. Diagnostikk
  5. Nevropsykiatriske symptomer
  6. Tiltak til personer med demens og pårørende
  7. Biljkøring og juridiske spørsmål

Innholdet i boka bygger på læreboka Demens – Fakta og utfordringer, 5. utgave fra 2009, men stoffer er omfattende revidert og oppdatert, og har fått ny struktur.

Du finner innholdsfortegnelsen her

Du finner boka i nettbokhandelen nå 

Om forfatterne

Knut Engedal

Psykiater, spesialist i alderspsykiatri og professor emeritus (psykogeriatri) ved Universitetet i Oslo, dr.med i 1990 med avhandling om forekomst og diagnostikk av demens. Engedal har tidligere arbeidet som seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken, OUS, Ullevål. Han var prosjektleder for et statlig program om alderspsykiatri og er en av initiativtakerne til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Før sin pensjonisttilværelse var han fag- og forskningssjef ved Aldring og helse. Engedal er nå ansatt som seniorforsker ved Aldring og helse. 

Per Kristian Haugen

Psykolog, spesialist i klinisk eldrepsykologi. Haugen har tidligere vært ansatt ved Norsk gerontologisk institutt, ved alderspsykiatrisk utredningsavdeling, Granli senter og ved arbeidsrådgivningskontoret i Vestfold. Fra 1999 ansatt ved Aldring og helse som seniorforsker. Han har ledet utviklingsprogrammet «Yngre personer med demens» og var prosjektleder for programmet «Diagnostikk og utredning», begge under Demensplan 2015.