Demensdagene med fokus på dager med mening for personer med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensdagene med fokus på dager med mening for personer med demens

Til fullt hus og med et bredt publikum på folkemøte mandag kveld, fremfører noen av Norges beste fagfolk på demens det nyeste innen demensforskning og praksis. Og det før nærmere 1000 deltakere fra hele Helse-Norge entrer Demensdagene 2019 tirsdag og onsdag.

Du kan se streamen fra folkemøtet her

Om Demensomsorg på gård

Hvem er brukerne på demensomsorg på gård, og hva opplever de gjennom å være på gården? Det er et av spørsmålene som blir besvart på kveldsmøtet.
– Brukerne sier at de opplever aktivitetene som meningsfylte og reelle, de føler at de er til nytte, sier Siren Eriksen, seniorforsker i Aldring og helse, på Helt åpent om demens på The Hub i Oslo, i forkant av Demensdagene 2019. Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård er i sin avslutningsfase. Les mer om Demensomsorg på gård .

På møtet snakker også flere andre av de fremste ekspertene på demensområdet om demens på en forståelig og folkelig måte: Geir Selbæk, forskningssjefen i Aldring og helse, forklarer hva demens er og hvordan man kan jobbe med forebygging. Og hva slags ideer har de unge overfor personer med demens?

Møtet er en del av Demensdagene 2019, som i år skjer på The Hub med tittelen Dager med mening. Det er et rikholdig program med både plenumsesjoner og symposier. På disse de 23. Demensdagene i rekken vil de mange påmeldte få kunnskap om den nyeste forskning og praksis innenfor temaet gode aktiviteter for personer med demens .

– Demens er en dødelig kronisk sykdom som mange frykter. Samtidig vet vi at personer med demens kan oppleve god livskvalitet i mange år. De ønsker, som oss alle, at dagene skal gi mening, at de er fylt med aktiviteter som er meningsfulle, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse i programmet til Demensdagene.

Informasjon om Demensdagene 2020

Geir Selbæk.jpg
Forskningsleder: Geir Selbæk snakker om hva demens er.
Foto: Petter Hveem.