Møteplass for mestring

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. Kurset er lagt opp over tre dager med overnatting.

Gjennom felles forelesninger, erfaringsutveksling og sosialt samvær får deltakerne informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon. Som en del av demensplanarbeidet arrangeres seks årlige kurs i alle landets helseregioner.

Deltakeravgiften er kroner 1.000 per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1.000 kroner per par dekkes av en tilskuddsordning. Kursene ledes av fagansvarlig helsepersonell i samarbeid med representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Evalueringene viser at Møteplass for mestring gir både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, kunnskap og felles forståelse for hva demens kan innebære i hverdagen.

Møteplass for mestring 2024

Oversikt over datoer for kurs

Meld dere på kurs ved å bruke påmeldingsskjemaet

Årets kursdatoer:

24.-26. mai Strand Hotel, Fevik – Fulltegnet, mulig å stå på venteliste

31.mai-2. juni Saltstraumen hotell, Bodø – En ledig plass

5.-7. juni Honne Hotell, Biri, Gjøvik – Fulltegnet, mulig å stå på venteliste

6.-8. september Fredriksten hotell, Halden – Fulltegnet, mulig å stå på venteliste

13.-15. september Fjordslottet hotell, Osterøy

13.-15. september Jegtvolden Fjordhotell, Inderøy

Møteplass for mestring administreres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025. Kursene gjennomføres i samarbeid med kompetansemiljøer i regionene.

Kontakt
Celine Haaland-Johansen
Prosjektmedarbeider
Telefon: 93089398
celine.h.johansen@aldringoghelse.no

Erik og Helene deler sine erfaringer fra Møteplass for mestring. (3 min)

Filmer for personer med demens og deres pårørende

Birgit Gjerstad Riise er overlege og gir en oversikt over demens, med spesiell vekt på sykdomsdebut i yngre år. Filmen er rettet mot yngre personer med demens og deres pårørende, men også aktuell for andre aldersgrupper, samt helsepersonell og andre interesserte. (38 min)
Anne Kari Hoel er psykologspesialist og formidler hvordan personer med demens og deres pårørende kan mestre utfordringer og tilpasse deres hverdag. Filmen er rettet mot yngre personer med demens og deres pårørende, men også aktuell for andre aldersgrupper, samt helsepersonell og andre interesserte. (28 min)