Demens øker risikoen for å få covid-19

Personer med demens hadde betydelig større risiko for å få covid-19, bli innlagt på sykehus og dø av sykdommen, konkluderer en nylig publisert amerikansk studie.

Studien baserer seg på data fra et helseregister som har data fra sykehus og andre leverandører av helsetjenester i USA. Registeret omfatter nærmere 62 millioner personer over 18 år. Det er omtrent 1 million personer med demens i registeret. I studieperioden fikk 15770 personer covid-19 og av dem hadde 810 demens. Dette tilsier at forekomsten av covid-19 var omtrent tre ganger høyere blant dem med demens enn dem uten demens. 

Dobbelt så høy risiko

Det er en rekke felles faktorer for demens og covid-19, som høy alder, det å være på sykehjem, overvekt, diabetes og hjerte-kar-sykdommer. Etter å ha korrigert for disse faktorene fant forskerne at personer med demens likevel hadde dobbelt så stor sjanse for å få covid-19, sammenlignet med en som ikke har demens. Personer med vaskulær demens hadde høyere risiko for å få covid-19, sammenlignet med demens av Alzheimers type og afroamerikanere med demens hadde omtrent tre ganger så høy risiko for å få covid-19 som hvite personer med demens. 

Når det gjaldt risikoen for å bli innlagt på sykehus for covid-19, fordelte tallene seg relativt likt med det å bli syk av covid-19. Når det gjaldt dødelighet, så er både covid-19 og det å ha demens en risikofaktor, men artikkelen konkluderer med at covid-19 og demens hadde en synergieffekt og at dødeligheten blant personer med demens som fikk covid-19 var høyere en summen av den individuelle økte risikoen for hver av sykdommene. Uavhengig av andre forhold, var dødeligheten blant afro-amerikanere med demens, høyere enn blant hvite med demens. 

Kognitiv svekkelse betyr utfordringer

Hvorfor personer med demens er mer utsatt for å få covid-19 når de blir smittet med SARS-Cov2 diskuteres i artikkelen, og det fremheves at personer med demens kan ha dårligere immunrespons og at blod-hjernebarrieren kan være svekket. De påpeker også at på grunn av den kognitive svekkelsen vil personer med demens ha problemer med å forholde seg til smitteverntiltak. 

Forfatterne sier videre at studien viser viktigheten av å beskytte pasienter med demens og særlig afroamerikanere mot smitte av SARS-Cov2-viruset.

Les mer om koronaviruset og eldre på våre informasjonssider

Kilde:
Wang Q, Davis PB, Gurney ME, et al. COVID-19 and dementia: Analyses of risk, disparity, and outcomes from electronic health records in the US. Alzheimer’s & Dementia;n/a(n/a) doi: https://doi.org/10.1002/alz.12296