Demens en hovedutfordring i ny hjernehelsestrategi - Aldring og helse

Demens en hovedutfordring i ny hjernehelsestrategi

– Demenssykdommer og kognitiv svikt vil være en hovedutfordring i strategien for hjernehelse som Regjeringen nå skal utarbeide.