Delirium kan forbindes med økt demensrisiko

En episode med delirium kan knyttes til økt demensrisiko og varige skader på hjernen hos personer i alderen 65+. Det viser en nylig publisert studie ledet av lege og førsteforfatter Maria Krogseth ved Oslo Delirium Group.

Aldring og helses forskningssjef, professor Geir Selbæk, er medforfatter av artikkelen som nylig ble publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet The Lancet Healthy Longevity.  

Middelaldrende mann snakker og gestikulerer
Forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk, berømmer hovedforfatter Maria Krogseth. Foto: Bente Wallander

– Dette er en viktig studie. Hovedforfatteren har gjennomført en svært krevende datainnsamling. Resultatene er avgjørende for bedre å forstå sammenhengen mellom delirium og kognitiv svikt eller demens, sier han.

Testet over to år

Inkludert i den toårige oppfølgingsstudien var 210 personer fra Sandefjord i alderen 65+ som mottok offentlig hjemmesykepleie ukentlig eller oftere. Deres kognitive funksjon ble hver sjette måned testet bredt, blant annet ved hjelp av verktøyet Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Det ble også tatt blodprøver som viste nivået av et protein kalt “neurofilament light” (NfL). Nivået av dette proteinet antas å stige ved begynnende Alzheimers sykdom, og ble i denne forbindelse brukt som mål på skade på hjerneceller. 

Bekrefter tidligere funn

Hvis deltakerne viste tegn til akutt endring i mental status eller havnet på sykehus, ble de  daglig vurdert for delirium ved bruk av nærmere fastsatte diagnosekriterier. Proteinet NfL ble også tatt av deltakere som ble akutt innlagt. 

Studien bekrefter det som er vist i tidligere studier, at delirium er assosiert med økt risiko for demens og kognitiv svikt, samtidig som den tilfører ny kunnskap om de underliggende biologiske mekanismene.

Les mer om delirium på denne siden.

Viktig kunnskap for klinikere

«Vårt funn av en assosiasjon mellom delirium og både tegn til akutt skade på hjerneceller (målt via NfL) og kognitiv reduksjon, er viktig for klinikere. Det kan bidra til bedre vurdering av pasienters prognose med tanke på langsiktig kognitiv forverring, og til økt erkjennelse av at delirium er skadelig for hjernen», konkluderer forfatterne.

Studien ble finansiert av Helse Sør-Øst, Alderspsykiatrisk Forskningsnettverk Telemark og Vestfold, Sykehuset i Telemark Helseforetak, Sykehuset i Vestfold Helseforetak, og Nasjonalt Senter for Aldring og Helse.