Dårlig hørsel og syn kan gi personlighets­endringer hos eldre - Aldring og helse

Dårlig hørsel og syn kan gi personlighets­endringer hos eldre

En ny studie fra USA ser på om dårlig syn og hørsel hos eldre har sammenheng med endringer i personlighet.