Dag to av hukommelsesteamkonferansen leverer i fire deler

På dag én av hukommelsesteamkonferansen ble de over 270 representantene landet over servert faglig påfyll og tankevekkende foredrag. Se informasjon og oppdateringer fra dag 2 her.

I Sandefjord kommune har de tatt i bruk en samhandlingstavle for personer med demens, som gjør at de får en bedre oversikt over pasientenes behov. Her finner du mer om hva en såkalt IKOS-tavle er.
Hør Aldring og helse-juristen Oda Vestby Hansen fortelle om fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål ved demens.
iktig verktøy presentert: Veiviser demens viser hvordan anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje om demens kan følges opp. Veiviser demens er for helse- og omsorgspersonell, men kan også være aktuell å lese for personer med demens og deres pårørende. Her finner du verktøyet, https://veiviserdemens.aldringoghelse.no ABC-opplæringen vår bygger på Veiviseren. Mer om ABC-opplæringen her, https://abc.aldringoghelse.no
Nytt opplegg med treningsgrupper for personer med demens:
Anette Brenden er frivillighetsrådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun forteller om Fortsatt aktiv, treningsgrupper for personer med demens, basert på frivillig innsats.
Hva skal vi med all denne forskningen på demens? Fagsjef Siren Eriksen fikk reist spørsmålet på Hukommelsesteamkonferansen.

Innholdet spente fra fersk forskning til nære og personlige fortellinger om møtet med demens og mye mer. Konferansens andre og siste dag er delt i fire og spenner minst like bredt.

Målet med konferansen er å gi både faglig påfyll, inspirasjon og nyttige verktøy og starter dermed passende nok rett på med en presentasjon av Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – norske normer og kalkulator for tolking av skårer. Deretter stilles et spørsmål man har hørt ytret opp gjennom tidene: Hva skal vi med all denne forskningen?

Den neste delen av dagen setter søkelys på samarbeid og begynner med et blikk på de forskjellige behovene til fastlegen og hukommelsesteamet, og ser på hvordan spille hverandre gode. Så handler det om å lande diagnosen gjennom digitale samarbeidsmøter mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege/hukommelsesteam. Tredje og siste parten om samarbeid handler om aktiviteter og samarbeid med frivilligheten.

I tredje del møter vi jussen. Her handler det om beslutningskompetanse og planlegging av fremtiden, med det den bringer av behov for ulike fullmakter.

Til slutt handler det om testing og kartlegging ved sansesvikt, før vi får et nytt møte med Veiviser demens.

Vi ser frem mot en rekke spennende foredrag og gleder oss til å følge dag to av årets Hukommelsesteamkonferanse.