Coping and depression in older persons - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Coping and depression in older persons

I sin avhandling Mestring og depresjon hos eldre personer ser Guro Hanevold Bjørkløf på sammenhengen mellom opplevelse av kontroll, mestringsstrategier og depresjon.