Behov for endring av kommunen sitt tilbod til menneske med psykisk utviklingshemming som følgje av høg alder