Behov for endring av kommunen sitt tilbod til menneske med psykisk utviklingshemming som følgje av høg alder - Aldring og helse

Behov for endring av kommunen sitt tilbod til menneske med psykisk utviklingshemming som følgje av høg alder