Ny Psyk-IT: Behandling av traumer hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ny Psyk-IT: Behandling av traumer hos eldre

Hvordan oppleves en stellesituasjon for en som har opplevd et overgrep? For å unngå vonde situasjoner for pasienten og tilpasse omsorgen best mulig, er det viktig å kjenne litt av personens historie.

– Jeg ønsker meg en traumebevisst eldreomsorg, sier Ane Bjøru Fjeldsæter i denne månedens utgave av Psyk-IT. Fjeldsæter er psykologspesialist og kommunepsykolog i Trondheim kommune.

Personer som bærer på traumatiske opplevelser er mer utsatt for sykdom, ifølge Fjeldsæter.

– En krenket kropp vil aldres i annet tempo, sier Fjeldsæter.

Blant annet trekker hun frem at pasienter med ubehandlet posttraumatisk stress løper en dobbel risiko for utvikling av demens.

– Vår teori er at dette skyldes at opphoping av stresshormonet kortisol bryter ned hippocampus, sier hun.

Likheter mellom posttraumatisk stress og kognitiv svekkelse

Posttraumatisk stress kan fort tolkes som en begynnende kognitiv svekkelse, siden symptomene kan være overlappende:

  • Konsentrasjonsvansker
  • Forstyrret hukommelse
  • Desorientert på tid og sted
  • Tilbaketrekning/Fjernhet
  • Vansker med å regulere følelser

Det ene utelukker heller ikke det andre, og enkelte pasienter kan ha både demens og posttraumatisk stress. Da er det greit å kjenne til de mer spesifikke symptomene ved posttraumatisk stress:

  • Endringer i aktivering
  • Påtrengende minner / flashback / mareritt
  • Traumetriggere skaper en sterk unnvikelse, det som minner om traumet vil man sky unna
  • Negative tanker

Et lite vindu for behandling

Fordi man ved demens ofte mister korttidshukommelsen og tilstedeværelsen i nåtid, er det spesielt viktig å komme inn tidlig for å behandle posttraumatisk stress.

– Hvis deler av fortiden til en pasient var vond, og man ikke behandler i tide, risikerer man at pasienten kan sitte fast i sine verste minner, sier Fjeldsæter alvorlig.

Når vinduet for behandling er lukket på grunn av for langt fremskreden demens, blir det ekstra viktig med traumebevisst omsorg. Fjeldsæter anbefaler blant annet at man praktiserer samregulering.

– Når pasienten er urolig, men behandler kommer inn og formidler en ro og trygghet, bidrar det til å hjelpe pasienten regulere seg i samspill med behandler, og på den måten finne ro og trygghet igjen, sier hun.

Hun minner på at eldreomsorgen er full av situasjoner som kan virke som triggere. Det å miste kontroll over seg og sitt er i seg selv vanskelig. Hun trekker frem hvor potensielt vond en stellesituasjon kan oppleves for en som har opplevd overgrep, og ber alle om én ting:

– Bry dere om folks historier, sier hun.

Psyk-it foredraget Behandling av traumer hos eldre, finner du her.