Barnepass kan gi lavere risiko for depresjon hos eldre

Mange studier har vist at det har både mentale og fysiske fordeler å passe barn og barnebarn. Eldre blir ofte mer sosiale, engasjerte i hverdagen til barna og samtidig mer fysisk aktive ved slikt ansvar. Forholdet mellom barnebarn og besteforeldre har blitt mye studert, men funnene har vært ganske forskjellige.