Automatisk MR-volumetri av hjernestrukturer ved demensutredning

Automatisk MR-undersøkelse av hjernen viser at volumet på hippocampus kan skille demens ved Alzheimers sykdom (AD) fra ikke-demens. Volumet av cerebellum viser også skille mellom AD og demens med lewylegemer.