Årets kurs for yngre personer med demens og nære pårørende - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Årets kurs for yngre personer med demens og nære pårørende

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65-års alder deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner. I år blir det arrangert seks kurs i de ulike helseregionene.

– Å få en demenssykdom i yngre år påvirker hele familien. Flere er fortsatt yrkesaktive og kan ha barn som bor hjemme. Mange opplever en ny livssituasjon der framtidsplaner og roller i familien endres, sier prosjektmedarbeider Celine Haaland-Johansen i Aldring og helse. 

Helene Øverby fikk Alzheimers sykdom da hun var 53 år.

– Evalueringene viser at Møteplass for mestring gir både personene med demens og pårørende opplevelse av økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, kunnskap om demens og felles forståelse og støtte, fortsetter Haaland-Johansen. 

Kurset er for personer som ikke har deltatt tidligere og er lagt opp over to-tre dager med overnatting. Deltakeravgiften er 1000 kr. per par for kost og losji. Reiseutgifter med billigste transportmiddel over 1000 kr. per par dekkes gjennom en tilskuddsordning. 

– Vi satser på at vi kan arrangere fysiske kurs i høst. Vi vil til enhver tid forholde oss til gjeldende nasjonale og lokale råd og tiltak for smittevern. Det tas forbehold om endringer og mulig avlysning på grunn av koronasituasjonen.

Her finner du datoene for kursene

Meld deg på her

Les mer om Møteplass for mestring

Møteplass for mestring administreres av Aldring og helse, i samarbeid med kompetansemiljøene fra spesialisthelsetjenesten og kommuner, samt Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kursene arrangeres på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025.