Hukommelsesteamkonferansen over for denne gang: Se nyhetsinnslagene her - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hukommelsesteamkonferansen over for denne gang: Se nyhetsinnslagene her

En som har delt av sine erfaringer er politioverbetjent Stig Tonsjø (53), som fikk Alzheimers i ung alder. Hva er viktig for at hukommelsesteamene gjør en best mulig jobb i lys av den nye Demensplan 2025? Berit Kvalvaag Grønnestad fra Helsedirektoratet forklarte.

Nærmere 300 deltakere fulgte konferansen fra sine skjermer rundt om i landet tirsdag og onsdag denne uka.

Stig Tonsjø (53) forteller om å få Alzheimers sykdom

Skal følge opp personer med demens og nære pårørende i din kommune

Hva er viktige for at hukommelsesteamene gjør en best mulig jobb i lys av den nye Demensplan 2025? Berit Kvalvaag Grønnestad fra Helsedirektoratet forklarer. Hun er prosjektleder for Demensplan 2025.

Hva spør folk Demenslinjen om?

Her får du vite hvilken type spørsmål fagfolk som Vigdis Irene Ween i Demenslinjen får om demens, hvem som ringer og hva hun svarer.

Fra bekymring til demendiagnose

Kari-Ann Baarlid fra Nasjonalforeningen for folkehelsen: Fra bekymring til diagnose ved demens

Satsning i ny Demensplan

– Konferansen er et viktig samlingspunkt både for hukommelsesteam, koordinatorer og andre som bistår fastlegene i utredning av demens og dere som jobber med oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, forteller daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse.

Ett av innsatsområdene i Demensplan 2025 er gode og sammenhengende tjenester, der det beskrives en videreføring og styrking av arbeidet med diagnose til rett tid og systematisk oppfølging etter diagnose.

­– Her har hukommelsesteam og koordinatorer en viktig rolle, understreker Kristiansen.

– For å kunne ivareta denne rollen må de som jobber som koordinatorer og i hukommelsesteam ha kunnskap og kompetanse, reell tid til å gjøre oppgavene og en faglig verktøykasse som gir rom for individuelt tilpassede tiltak.

Trenger spesifikke tjenester for personer med demens

Det er nødvendig at kommunene har gode demensspesifikke tjenester til hjemmeboende personer med demens og at det finnes konkrete rutiner for en systematisk tilnærming til oppfølgingen og for samarbeid mellom hukommelsesteam/koordinator og helsepersonell i kommunen.

Erfaring og forskning viser at det å ha en fast kontaktperson/koordinator er en viktig suksessfaktor i oppfølging. Hukommelsesteamene har lenge hatt denne oppgaven overfor hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

– Dette peker også Demensplan 2025 på, sier Kristiansen, som håper Hukommelsesteamkonferansen vil bidra med påfyll og inspirasjon til det viktige arbeidet som gjøres rundt om i det ganske land.